Photo Rating Website
Strona Główna teleduski Telia SE tedŻen tebopolepl
Testy ... Prawo finansow publicznych i Prawo finansowe

aaaaOtym i o Owym czyli ogulnie coś na temat.aaaa

Temat: Materiały na CD
materiały obejmują notatki z wykładów, ćwiczeń, testy, rozwiązane zadania, dużo z ksero, bo posiadam skaner. W atrakcyjnych oczywiście cenach, co pozwoli na oszczędność kasy na kserówkach. Nie posiadam książek, już wszystko...
Źródło: wgrit.ae.jgora.pl/sm/forum/viewtopic.php?t=560Temat: [sprzedam]książki, notatki, testy-ADMINISTRACJA I i II rok!
– 30 zł 6. „Prawo finansów publicznych”, red. B. Brzeziński, 2008 r – 28 zł 7. „Prawo stosunku pracy”, J. Piątkowski, 2006 r – 30 zł Skrypty i testy: 1. Prawo administracyjne – skrypt – 7zł 2. Nauka administracji – skrypt - 7 zł 3. Administracyjne prawo materialne – skrypt – 5 zł 4. Finanse publiczne i prawo finansów publicznychtesty – 7 zł 5. Prawo handlowe – skrypt + testy – 7 zł 6. Legislacja administracyjna - 7 zł 7. Psychologia - skrypt - 5zł 8. Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - 5zł Notatki (ręcznie pisane) 1. Historia administracji – 5zł 2. Etyka - 4zł 3. Filozofia – 4zł 4. Psychologia – 4 zł 5. Prawo konstytucyjne – 6 zł 6. Logika - 6 zł 7. Nauka administracji + Prawo administracyjne – 10 zł 8. Prawo pracy –...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=10508


Temat: [sprzedam]Książki, notatki, testy-Prawo/AdministracjaI,IIrok
publiczne”, J. Białocerkiewicz, 2007 r – 30 zł 6. „Prawo finansów publicznych”, red. B. Brzeziński, 2008 r – 28 zł 7. „Prawo stosunku pracy”, J. Piątkowski, 2006 r – 30 zł Skrypty i testy: 1. Prawo administracyjne – skrypt – 7zł 2. Nauka administracji – skrypt - 7 zł 3. Administracyjne prawo materialne – skrypt – 5 zł 4. Finanse publiczne i prawo finansów publicznychtesty – 7 zł 5. Prawo handlowe – skrypt + testy – 7 zł 6. Legislacja administracyjna - 7 zł 7. Psychologia - skrypt - 5zł 8. Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - 5zł Notatki (ręcznie pisane) 1. Historia administracji – 5zł 2. Etyka - 4zł 3. Filozofia – 4zł 4. Psychologia – 4 zł 5. Prawo konstytucyjne – 6 zł 6. Logika - 6 zł 7. Nauka administracji + Prawo administracyjne – 10 zł 8. Prawo pracy – 6 zł 9. Gospodarka nieruchomościami – 5 zł...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=10621


Temat: [sprzedam] książki, notatki, skrypty, ADMINISTRACJA
KSIĄŻKI: „Prawo stosunku pracy”, J. Piątkowski, 2006 r- 30zł „Prawo finansów publicznych”, red. B. Brzeziński, 2008 r - 25zł "Elementarny kurs prawa cywilnego" M.Pyziak Szafnicka, W.Robaczyński, 2003- 10 zł „Prawo cywilne dla studentów administracji”, Z. Szczurek - 20zł "Logika. Testy i zadania", wyd. Oficyna - 15zł "Logika praktyczna". Z.Ziembiński, 2006 - 18 zł Inne: Finanse publiczne i prawo finansów publicznychtesty - 7zł Prawo administracyjne - skrypt - 7zł Nauka administracji - skrypt - 7zł Prawo handlowe – skrypt + testy - 7zł Legislacja administracyjna - skrypt z wykładu - 7zł Prawo...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=12141


Temat: [sprzedam]książki, notatki ADMINISTRACJA/PRAWO
1. „Historia administracji i myśli administracyjnej”, Jerzy i Dorota Malec, 2003 r – 20zł 2. „Wstęp do nauk o państwie i prawie”, E. Kustra, 2000 r – 15 zł 3. „Prawo cywilne dla studentów administracji”, Z. Szczurek, – 20zł 4. „Prawo konstytucyjne”, red. Z. Witkowski, 2006 r – 35 zł 5. „Prawo międzynarodowe publiczne”, J. Białocerkiewicz, 2007 r – 30 zł 6. „Prawo finansów publicznych”, red. B. Brzeziński, 2008 r – 28 zł 7. „Prawo stosunku pracy”, J. Piątkowski, 2006 r – 30 zł Skrypty i testy: 1. Prawo administracyjne – skrypt – 7zł 2. Nauka administracji – skrypt - 7 zł 3. Administracyjne prawo materialne – skrypt – 5 zł 4. Finanse publiczne i prawo finansów publicznychtesty – 7 zł 5. Prawo handlowe – skrypt + testy – 7 zł 6. Legislacja administracyjna - 7 zł 7. Psychologia - skrypt - 5zł 8. Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej - 5zł Notatki (ręcznie pisane) 1. Historia administracji – 5zł 2. Etyka - 4zł 3. Filozofia – 4zł 4. Psychologia – 4 zł 5. Prawo konstytucyjne – 6 zł 6. Logika - 6 zł 7. Nauka administracji + Prawo administracyjne – 10 zł 8. Prawo pracy – 6 zł 9. Gospodarka nieruchomościami – 5 zł Tel. 889...
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=10775


Temat: Sprzedam dużo i tanio na II, III, IV, V rok
Niebieskim zaznaczone są przedmioty ze specjalizacji marketing. II rok MiTO - Martyniak 1 (xero) - 2,5zł Statystyka opisowa (testy) - 3zł III rok Zachowania nabywców na rynku (slajdy) - 5zł Rachunkowość - Ustawa o rachunkowości - 2zł Metody statystyczne (slajdy, testy, tablice) - 3,5zł Prawo finansowe - Ustawa o finansach publicznych i Ustawa prawo dewizowe - 5zł Komputerowe systemy zarządzania - Systemy informacyjne biznesu (xero) - 18zł Marketing - Skrypt Karasiewicza (xero) - 3,5zł Marketing - Skrypt Podstawki (xero) - 11zł Marketing (testy) - 3zł IV rok Modele podejmowania decyzji w pakietach komputerowych ... - 5zł Teorie strategii - slajdy i case'y - 6zł PiS - podręcznik (xero) - 8zł Marketing w internecie (slajdy) - 2zł Marketing międzynarodowy (slajdy, testy) - 5,5zł Zarządzanie służbami sprzedaży...
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=7391


Temat: ściąganie
PUBLICZNE PSYCHOLOGIA, RACHUNKOWOŚC FINASOWA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, RYNEK KAPITAŁOWY, STATYSTYKA, EKONOMIA MATEMATYCZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, UBEZPIECZENIA I RYZYKO, POLITYKA GOSPODARCZA, POLITYKA SPOŁECZNA, PODSTAWY PRAWA, PRAWO ADMINISTRACYJNE, PRAWO CYWILNE, PRAWO HANDLOWE, PRAWO PRACY, FUNKCJE FINANSOWE, BANKOWOŚĆ, HISTORIA GOSPODARCZA. Płyta zawiera ponad 4000 plików, a w nich: prace zaliczeniowe, ściągi, wykłady, omówienia zagadnień, testy, przykładowe zadania z rozwiązaniami, biznes plany, analizy, prezentacje i inne. Łączna ilość ... tap5@wp.pl lub tel. 69161877" Czyli publiczne zachęcanie do ściągania..???
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=3105


Temat: MATERIAŁY DLA STUDENTÓW, ŚCIĄGI!!!
RYNEK KAPITAŁOWY, STATYSTYKA, EKONOMIA MATEMATYCZNA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, UBEZPIECZENIA I RYZYKO, POLITYKA GOSPODARCZA, POLITYKA SPOŁECZNA, PODSTAWY PRAWA, PRAWO ADMINISTRACYJNE, PRAWO CYWILNE, PRAWO HANDLOWE, PRAWO PRACY, FUNKCJE FINANSOWE, BANKOWOŚĆ, HISTORIA GOSPODARCZA. Płyta zawiera ponad 4000 plików, a w nich: prace zaliczeniowe, ściągi, wykłady, omówienia zagadnień, testy, przykładowe zadania z rozwiązaniami, biznes plany, analizy, prezentacje i inne. Łączna ilość plików to 700 MB! Ponad 4000...
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=3046


Temat: MATERIAŁY DLA ZARZĄDZANIA!!!!
Witam, mam do sprzedania następujące materiały: FINANSE LOKALNE (analiza budżetu-projekt na zaliczenie) dr STEC Europejskie prawo gospodarcze (praca zaliczeniowa dr Kamiński) Rachunkowość zarządcza Szydełko - książka, zestawy na zaliczenie ćwiczeń Ekonometria - Nowak - ksero książki zbindowane, wykłady, testy z egzaminów Ergonomia - materiały na wszystkie ćwiczenia Integracja europejska (praca zaliczeniowa na temat rada Europy; i Polityka Rolna Unii Europejskiej) dr Purc ... zaliczeniowa) Techniki negocjacji (PROJEKT PRZYGOTOWANIA DO NEGOCJACJI - praca zaliczeniowa) Ochrona środowiska (prezentacja zaliczeniowa nt: Energetyka wodna) Zarządzanie strategiczne książka Gierszewska Romanowska+(testy na egzamin) Zarządzanie produkcją - materiały do ćwiczeń na ... zaliczeniowa) Systemy jakości (projekt na zaliczenie) Zamówienia publiczne (praca zaliczeniowa) Gospodarka przestrzenna i regionalna (praca zaliczeniowa) Projekty przedsiębiorstwa, biznes plany, plany marketingowe, strategie marketingowe, analiza marketingowa firmy, analiza finansowa i strategiczna...
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,3316.html


Temat:
Zgadzam się z przedmówcami... chociaż dla kogoś kto się wogole nie ma zamiaru uczyć lepszy będzie test. Znalazłem to: (myśle, że dosyć dosyć) Może wybieżmy test GRUPA A 1. Do sektora publicznego zaliczane są: A Politechnika Warszawska B Narodowy Bank Polski C Najwyższa Izba Kontroli D huta Częstochowa 2. Za najbardziej kontrowersyjną funkcję finansów przyjmuje się A Funkcja alokacyjna B funkcja redystrybucyjna C funkcja stabilizacyjna 3. Do rynku pieniężnego należą następujące instrumenty: A obligacja B bon skarbowy C bon pieniężny D kredyt długoterminowy 4. akcja jest instrumentem finansowym: A zmiennodochodowym B wierzycielskim C rynku kapitałowego D reprezentującym udział w spółce akcjonariusza 5. W obrocie wekslowym trasant jest A płatnikiem weksla B osobą upoważnioną do realizacji ... polityki pieniężnej państwa D emisja obligacji skarbowych 11. Rada polityki pieniężnej A Liczy 7 członków B ustala wysokość stóp procentowych NBP C jej członków powołuje prezes NBP D jest organem bezpośrednio podlegającym ministrowi finansów 12. Zarząd NBP A Jest organem NBP B ustala corocznie założenia polityki pieniężnej C kieruje działalnością NBP D ustala zasady prowadzenia operacji otwartego rynku 13. Kontynentalny model systemu finansowego A Jest bankowozorientowany B występują w nim banki uniwersalne C cechuje się wysokim stopniem ... ilustracją funkcji stabilizowania cyklu koniunkturalnego D wyznacza granice opodatkowania 19. do praw akcjonariusza należą A prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B prawo do udziału w zyskach(dywidendy) C prawo do poboru nowych akcji D prawo zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami 20. Prawo Wagnera dotyczy A narastającego oporu podatków wobec rosnących obciążeń fiskalnych B wzrastających wydatków publicznych C zależnościami między stopami procentowymi a stopą bezrobocia D wyznaczania bezpiecznego poziomy deficytu budżetowego 21. inwestor...
Źródło: krzzgp.fora.pl/a/a,24.html


Temat: Wolne stanowiska - urzędy wojewódzkie.
niezbędne: o znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, o znajomość ustawy o finansach publicznych, o znajomość ustawy prawo budowlane, o znajomość ustawy o rachunkowości oraz ... * przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, * przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych, * doświadczenie w obszarze dysponowania środkami publicznymi. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata ... o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. Inne informacje: Mile widziane oferty kandydatów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i/lub rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podawanie adresów e-mail (informacja o dalszych etapach postępowania może...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=808


Temat: Bank centralny
iż potrzebna jest nowa równowaga między rynkiem a państwem. Dużą rolę powinien w tym odegrać Fundusz Specjalny do Stabilizowania Rynku Finansowego (SoFFin). Tworzy on podstawę do osiągnięcia zasadniczego warunku przezwyciężenia kryzysu: ponownego przywrócenia zaufania między uczestnikami rynków finansowych, co powinno spowodować w miarę normalne funkcjonowanie rynku międzybankowego. SoFFin do końca 2009 r. powinien doprowadzić też do sytuacji, że banki niemieckie nie będą ... aż Bundestag uchwali ustawę o tworzeniu „złych banków” i przeprowadzi się „stress-testy” w bankowości naszych zachodnich sąsiadów. Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że wielka koalicja jednak dość zgodnie pilnuje dyscypliny fiskalnej w Niemczech, co powinno być też pewną wskazówką dla naszych polityków. Krueger również bardzo jasno stwierdza, że wszelka pomoc dla instytucji finansowych musi wiązać się z nałożeniem na nie obowiązków w zakresie polityki biznesowej, kształtowania wynagrodzeń menedżerów i polityki dywidendowej. Zgodnie z tym władze publiczne powinny np. dopilnować, czy sanowanie banków nie odbywa się przez skracanie ich bilansów, a więc ograniczanie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2746


Temat: Gospodarz miasta - Mieczysław Połomski - odchodzi?
mieszkańców , przygotowanie przetargów na zakup materiałów, przygotowanie projektów umów sprawowanie nadzoru nad estetyką miasta a w szczególności: -przygotowaniem planów rzeczowo-finansowych ,prowadzeniem wspólnych działań ze spółdzielniami mieszkaniowymi,TBS oraz innymi instytucjami i ... dokonywaniem kontroli prawidłowego funkcjonowania administracji cmentarzy przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy planowanie środków finansowych i zadań rzeczowych oraz odbiór prac związanych z remontami i konserwacją urządzeń ... nad utrzymaniem małej architektury ,a w szczególności: przygotowaniem planu rzeczowo-finansowego przygotowaniem warunków do projektowania zieleni miejskiej przygotowaniem przetargów sporządzaniem planu wycinki i leczenia starych drzew - prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową - prowadzenie wszystkich spraw dotyczących ochrony środowiska opiniowanie inwestycji w tym wydawanie decyzji i kontrola przestrzegania postanowień ustawy- Prawo Ochrony Środowiska 3. Wymagane dokumenty: a) życiorys (CV), b) list motywacyjny, ... aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną (poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Test kwalifikacyjny obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu wymaganego w pkt 1c i 1d. Rozmowa ... r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (Jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej...
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=4205


Temat: czy ktoś zdaje w tym roku egzamin na urzędnika?
Dzięki współpracy wielu osób udało nam się odtworzyć ok. 95% treści testów postępowania kwalifikacyjnego z 27 czerwca 2009 roku. W grupach A i B było kilka pytań różnych od siebie. Treści ... będą poprawne odpowiedzi... TEST II "WIEDZY" SPRAWDZIAN WIEDZY 2009 1. Tajemnicą państwową są informacje: 2. Zasadniczy podział terytorialny Polski zawarty jest w 3. Umowy międzynarodowe zawiera: 4. Zgodnie z ustawą o ... wyborach do Senatu bierne prawo wyborcze posiada osoba, która do dnia wyborów ukończyła: 21. Kto uchwala budżet gminy ? 22. Kto odwołuje organami samorządu terytorialnego?: 23. Spory kompetencyjne między organami samorządu ... 29. Służba przygotowawcza w służbie cywilnej trwa: 30. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do: 31. Polska jest członkiem ONZ od roku: 32. Stanowiska dyrektora generalnego nie tworzy się w: ... to sytuacja: 46. Dług publiczny - wg Konstytucji - nie może przekroczyć wielkości PKB 47. Wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych ZUS jest 48. Decyzja administracyjna to 49. Kto obejmie prezydencję po ... 68. Kto nie ma prawa zgłaszania wniosku do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między centralnymi organami państwa? 69. Ważność wyborów zatwierdza: 70. Blokowanie wydatków budżetu 71. Umów międzynarodowe są podpisywane przez 72. Kto jest właściwy do rozstrzygania sporów o właściwość między samorządem terytorialnym a administracją rządową 73. Do czego nie należy Szwajcaria ? CEFTA 74. Jaka część PKB stanowiły wydatki publiczne w ... do sektora finansów publicznych 82. Źródło dochodu Unii Europejskiej. 83. UNEF jest to 84. Obrót jest podstawą opodatkowania podatku 85. Nawiązanie stosunku pracy, to 86. Papiery wartościowe o okresie wykupu poniżej ... - 91. Co można uzupełnić we wniosku o zamówienie publicznych 92. Jaką drogą dostarcza dokumenty przy zamówieniach publicznych? 93. Otwartość biznesu 94. Kto jest organem kontrolnym i stanowiącym w powiecie? 95. Kto kontroluje finanse JST ? 96. Kto prowadzi księgi wieczyste 97. Co jest (nie jest?) jednostką budżetową 98. TQM - zarządzanie jakością polegające na: 99. Okres ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=421Otym i o Owym czyli ogulnie coś na temat.

Designed By Royalty-Free.Org